X. Uluslararası İslam Hukuku Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu Başvuruları Başladı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU -X-

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Hukuku Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu’nun onuncusu Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, İstanbul Daru’l-Fünûn İlahiyat Vakfı, İlim Yayma Vakfı ve Ensar Vakfı’nın desteğiyle 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecektir.

Uluslararası İslam Hukuku Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, farklı disiplinlerden yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, İslam hukukuyla ilgili araştırma ve fikirlerini diğer araştırmacılarla doğrudan paylaşmasına ve tartışmasına imkân sağlamaktadır. Böylece, söz konusu araştırma ve fikirlerin daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, genç İslam hukuku araştırmacıları arasındaki etkileşim ve entegrasyonun artırılmasıyla alan içi bilgi-tecrübe aktarımı ve iş birliğine zemin hazırlanması da sempozyumun hedefleri arasındadır.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile erken kariyer evresindeki akademisyenlerin katılabileceği sempozyum, bu yıl, iktisat ve fıkıh alanlarının kesişiminde bulunan İslam iktisadına özel olarak odaklanacaktır. Bu çerçevede, İslam iktisat düşüncesi ve tarihi, İslami bankacılık ve sermaye piyasası uygulamaları, banka dışı faizsiz finansman teknikleri, İslami finans ve FinTech, kripto varlıklar, İslami sigortacılık, fikri mülkiyet, çağdaş zekat ve vakıf uygulamaları gibi İslam iktisadının temel meselelerini ele alan çalışmalar öncelenecektir. Bununla birlikte, İslam hukukunun diğer meselelerine ilişkin klasik ve modern dönem tartışmalarına da sempozyumda yer verilecektir. Bunlar arasında İslam hukukunun meselelerini günümüz ile ilişkilendiren veya günümüz meselelerini İslam hukuku perspektifinden ele alan çalışmalar bilhassa önemsenmektedir. Bu nedenle betimleyici tarzda metinler yerine daha çok meseleleri tartışan ve belirli bir odakta çözüm önerisinde bulunan tebliğ metinlerinin gönderilmesi beklenmektedir.

Bildiri özetlerinin 350 kelimeyi geçmemesi ve başvuruların https://ihls.istanbul.edu.tr/tr/_ üzerinden yapılması gerekmektedir. Sempozyuma gönderilen metinler hakemlik sürecinden geçirildikten sonra kabuller ilan edilecektir.

*İstanbul dışından katılacak olan tebliğ sahiplerine sempozyum boyunca konaklama imkânı sağlanacaktır.


Sempozyumun Ana Konuları

Sempozyumda üzerinde ağırlık verilecek konular aşağıdakiler olmakla beraber bunlarla sınırlı olmayacaktır:

- İslam İktisadı ve Finansı

- Biyofıkıh

- Çağdaş Fıkhî Kurumlar

- Helal Gıda

- Fıkıh Tarihi

- Fıkıh ve Sosyal Bilimler

- Fıkıh Usûlü

- Fıkıh ve Diğer İslami İlimler

- Fıkıh ve Modern Anlama Yöntemleri

- Çevre Hukuku

- Osmanlı Hukuku

- İslam Aile Hukuku

- Fıkha Çağdaş Yaklaşımlar

- Memluk Dönemi Fıkıh Çalışmaları


Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Son Kabul: 1 Temmuz 2024

Ön Kabullerin İlanı: 15 Temmuz 2024

Tam Metin Gönderimi: 20 Eylül 2024

Kesin Kabullerin ve Sempozyum Programının İlanı: 7 Ekim 2024

Sempozyum Tarihi: 31 Ekim-1 Kasım 2024Galeri